Правила внутрішнього розпорядку

  1. Пацієнтам забороняється палити, вживати спиртні напої на території закладу
  2. Пацієнтам забороняється приймати їжу на території закладу, крім випадків, коли від цього залежить стан його здоров’я
  3. Пацієнтам забороняється з’являтися на прийом до лікаря в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння
  4. Пацієнтам забороняється з’являтися на прийом до лікаря в неохайному вигляді
  5. Пацієнтам забороняється не виконувати або не повністю виконувати призначення лікаря, або самостійно додавати до лікування будь-які препарати без поради із лікарем
  6. Пацієнтам забороняється проявляти агресивну поведінку по відношенню до медичного персоналу або інших пацієнтів закладу
  7. Пацієнтам забороняється вимагати надання безкоштовних послуг, що не входять в перелік, визначений Наказом МОЗ №504 від 19.03.2018 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги»
  8. Пацієнтам забороняється вимагати надання безкоштовних послуг в разі не укладеної Декларації через засоби та операторів, визначених НСЗУ

Порушуючи ці правила, пацієнт має пам’ятати, що:

Згідно Наказу МОЗ №504 від 19.03.2018 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» п.7, ПМД надається під час особистого прийому пацієнта за місцем надання ПМД.

Лікар з надання ПМД може прийняти рішення про надання окремих послуг ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації відповідно до режиму роботи надавача ПМД.

П 6. Лікар з надання ПМД має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта на підставах, визначених частиною третьою статті 34 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Згідно ст.34 Основ законодавства України про охорону здоров’я, затверджених Законом України від 19.11.1992 р. № 2801-XII, Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення.

Лікар не несе відповідальності за здоров'я хворого в разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.